Thu Hoài là biên tập viên của Rừng hoang dã, chuyên viết về các loại động vật và vật nuôi phổ biến hiện nay.

Thu Hoài